کاتالوگ دیجیتال محصولات

کاتالوگ محصولات

یه زندگی خوشمزه،بامحصولات فرنان

  • همه
  • خمیرپیتزا
  • خمیرپیراشکی
  • پنیرپیتزا
  • خمیریوفکا
  • نان تست
  • سیب زمینی نیمه آماده
خمیرپیراشکی فرنان

نیمه آماده / پخت سریع وآسان با کمترین میزان جذب روغن

پنیرپیتزافرنان

خوش طعم و مزه/ با طعم دلپذیر خامه مناسب برای آشپزی ایده آل شما در بسته بندی های جدید ترموفرمیک

نان نیمه آماده پیتزا فرنان

اولین نان پیتزا نیمه آماده در ایران/پخت سریع وآسان

نان تست فرنان

یادآور طعم به یاد ماندنی نان تازه در اندازه و برش های متفاوت بدون هیچ گونه مواد نگهدارنده

نان نیمه آماده یوفکا

نیمه آماده/ پخت سریع وآسان با برش ها و شکل های متفاوت مناسب با نوع و سلیقه آشپزی شما

نان نیمه آماده یوفکا

نیمه آماده/ پخت سریع وآسان با برش ها و شکل های متفاوت مناسب با نوع و سلیقه آشپزی شما

نان نیمه آماده یوفکا

نیمه آماده/ پخت سریع وآسان با برش ها و شکل های متفاوت مناسب با نوع و سلیقه آشپزی شما

نان نیمه آماده یوفکا

نیمه آماده/ پخت سریع وآسان با برش ها و شکل های متفاوت مناسب با نوع و سلیقه آشپزی شما

نان نیمه آماده یوفکا

نیمه آماده/ پخت سریع وآسان با برش ها و شکل های متفاوت مناسب با نوع و سلیقه آشپزی شما

نان نیمه آماده پیتزا فرنان

اولین نان پیتزا نیمه آماده در ایران/پخت سریع وآسان

نان نیمه آماده پیتزا فرنان

اولین نان پیتزا نیمه آماده در ایران/پخت سریع وآسان